Ruszył proces dyrektora szkoły podstawowej w Toruniu

23 lutego 2023 roku, rozpoczął się proces byłego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Toruniu, Grzegorza B. Mężczyzna stał się znany po sprawie polonistki Doroty Olszewskiej-Siomie, która została zawieszona za przeprowadzenie lekcji na temat depresji.

Polonistka przeprowadziła lekcję o depresji

Dyrektor zawiadomił policję o podejrzeniu przestępstwa, twierdząc, że poruszając ten temat, nauczycielka zachęcała uczniów do samookaleczania. Sprawa wzbudziła ogromne emocje, a kontrola przeprowadzona w szkole wykazała szereg nieprawidłowości, za które dyrektor był odpowiedzialny.

Niska ocena kuratora

Kadencja Grzegorza B. na stanowisku dyrektora skończyła się w 2022 roku. Nie miał on również szansy na uzyskanie kolejnej kadencji, ponieważ otrzymał bardzo niską ocenę od Kuratorium Oświaty. Teraz musi stawić się przed sądem w związku z pozwem, jaki wytoczyła przeciwko niemu polonistka Dorota Olszewska-Sioma. Kobieta zarzuca mu dyskryminację ze względu na przynależność związkową oraz poniesienie krzywdy w wyniku całej sprawy. Jeśli Grzegorz B. zostanie skazany, Dorota Olszewska-Sioma będzie miała prawo na drodze cywilnej dochodzić swoich praw od byłego dyrektora za doznane krzywdy.