Początek konsultacji społecznych na temat planów budowy obwodnicy Łysomic w powiecie toruńskim

W powiecie toruńskim rozpoczęły się konsultacje społeczne odnośnie planowanej budowy obwodnicy Łysomic. To ważne wydarzenie dla lokalnej społeczności, która ma teraz możliwość wyrazić swoje opinie i wnioski na ten temat. Projektanci odpowiedzialni za to przedsięwzięcie opracowali trzy różne warianty trasy obwodnicy, z którymi mieszkańcy mogą się zapoznać.

Propozycje tras były tworzone na podstawie wstępnych dyskusji z lokalnymi samorządowcami, ale także z przedstawicielami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz innymi zarządcami dróg. Wszystkie trzy alternatywne warianty trasy obwodnicy są dostępne do wglądu, a także do wyrażania swoich uwag i propozycji poprzez specjalny formularz.

Chętni do udziału w konsultacjach mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski do 19 maja. Szczegółowy opis wariantów trasy obwodnicy Łysomic, jak również formularz do zgłaszania uwag, znajdują się na dedykowanej stronie internetowej pod adresem obwodnica-konsultacje.