Planowany koniec remontów dworców Toruń Miasto i Toruń Wschodni

Zgodnie z harmonogramem prac, oczekuje się, że zakończenie odnowy dwóch kluczowych obiektów komunikacyjnych – Dworca Toruń Miasto i Dworca Toruń Wschodni – powinno nastąpić w ciągu najbliższych miesięcy. Intensywne prace remontowe, które toczą się od końca 2022 roku, przynoszą widoczne rezultaty. Pytanie, które rodzi pewne obawy, brzmi jednak: czy wyznaczony termin ukończenia prac zostanie dotrzymany?

Proces renowacji Dworca Toruń Wschodni został zainaugurowany pod koniec października, a prace przywracania do dawnej świetności Dworca Miejskiego rozpoczęto na początku grudnia 2022 roku. W obu przypadkach renomacje były niecierpliwie oczekiwane przez lokalną społeczność i zaczęły się po licznych opóźnieniach. Według założeń projektu, pasażerowie powinni być w stanie korzystać z odnowionych budynków dworcowych, a być może również z nowo wyremontowanych peronów, aby kontynuować swoją podróż już od drugiej połowy tego roku.

Warto przypomnieć, iż koszty związane z modernizacją 115-letniego Dworca Wschodniego szacowane są na prawie 27 milionów złotych. Za realizację tego ambitnego projektu odpowiada Budimex.