Planowane prace konserwatorskie ponad stuletniej ławki Schillera w Toruniu

Władze Torunia rozważają przystąpienie do prac renowacyjnych unikalnej ławki Schillera, zlokalizowanej w Parku Miejskim przy ulicy Bydgoskiej. Ten historyczny element architektury miejskiej jest ciekawym akcentem w parkowej przestrzeni.

Ławka, dedykowana niemieckiemu twórcy – Friedrichowi von Schillerowi, który był nie tylko poetą, ale równie dobrze znanym filozofem, historykiem i dramaturgiem, ma w Toruniu ponad stuletnią tradycję. Planowane było jej odsłonięcie na setną rocznicę śmierci cenionego artysty, czyli w 1905 roku. Jednakże, zamiast tego, posadzono pamiątkową lipę. Ostatecznie, ławka Schillera została oficjalnie odsłonięta cztery lata później, co przypadało na 150. rocznicę urodzin wybitnego twórcy.

Z upływem lat lokalizacja ławki Schillera uległa zmianie. Przeniesiono ją bowiem z pierwotnego miejsca na Bydgoskim Przedmieściu do Ogrodu Zoobotanicznego znajdującego się również przy ulicy Bydgoskiej. Tam jednak pomnik ku czci Schillera popadł w zapomnienie. Dopiero w roku 2004, po przeprowadzeniu renowacji, ławka powróciła do pierwotnej lokalizacji w Parku Miejskim. Obecnie znajduje się ona przy głównej alei parku, na przedłużeniu ulicy Rybaki, nieopodal kościoła ojców michalitów.