Wielkie wsparcie dla organizacji pozarządowych w Toruniu: 140 z nich otrzymało umowy na realizację projektów

Dnia 27 lutego 2024 roku, podczas obchodów Światowego Dnia Organizacji Pozarządowych, aż 140 takich jednostek odebrało w toruńskim Dworze Artusa umowy dotyczące realizacji ich wybranych projektów.

Podczas drugiej tury konkursów na realizację zadań publicznych w tym samym roku, wręczono aż 192 umowy. Dotyczyły one różnych obszarów działalności, takich jak rozwój sportu, rekreacja, profilaktyka uzależnień, turystyka i krajoznawstwo, rewitalizacja, rozwój gospodarczy, ochrona zwierząt oraz edukacja ekologiczna.

Prezydent Torunia, Michał Zaleski oraz przewodniczący Rady Miasta Torunia, Marcin Czyżniewski, którzy mieli przyjemność wręczać umowy podkreślali wielowymiarowe znaczenie działań organizacji pozarządowych dla miasta. Te zróżnicowane projekty sprawiają, że Toruń jest bardziej atrakcyjny nie tylko dla mieszkańców, ale także dla turystów.

Podpisywane tego dnia umowy są wynikiem rozstrzygnięcia dwunastu otwartych konkursów, które ogłoszono do dnia 8 grudnia 2023 roku. Łączna wartość przyznanych środków wynosiła blisko 17 milionów złotych. Tym razem innowacyjna formuła wręczenia umów pozwoliła na wcześniejsze rozpoczęcie realizacji projektów.

W budżecie Torunia na rok 2024 zapisano koło 43,3 miliona złotych na współpracę Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi, co stanowi wzrost o 7,1 miliona w porównaniu do roku 2023. Jak podkreślił prezydent Zaleski, miasto stara się rokrocznie zwiększać pulę środków przeznaczonych dla NGOs. W 2024 roku fundusze otrzyma blisko 200 różnych podmiotów, a niektóre z nich będą realizowały nawet po 2-3 projekty.

Tegoroczna ceremonia była już drugim takim wydarzeniem w roku 2024. Wcześniej, 16 stycznia, inne organizacje odebrały łącznie 55 umów. Łącznie podczas pierwszej i drugiej transzy rozstrzygnięto 25 postępowań o łącznej wartości 37 milionów złotych.

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych obchodzony jest od 2010 roku dzięki inicjatywie grupy 12 państw bałtyckich, w tym Polski. Ustanowiony przez ONZ, Unię Europejską i inne światowe organizacje stanowi ważne wydarzenie dla silnego środowiska NGO w Toruniu, które liczy prawie 1400 jednostek oraz tysiące aktywnych mieszkańców miasta.