Planowane wprowadzenie systemu karty miejskiej w Toruniu przez Miejski Zakład Komunikacji

Urząd miasta Toruń, za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Komunikacji, postanowił ogłosić przetarg, którego celem jest implementacja systemu karty miejskiej.

Pierwotne plany dotyczące wprowadzenia w Toruniu karty miejskiej sięgają roku 2005. Wówczas zaczęto rozważać wprowadzenie plastikowej karty elektronicznej, która miałaby służyć jako nośnik biletów na przejazdy środkami transportu publicznego. Kolejny etap prób implementacji systemu nastąpił w 2019 roku, kiedy to w pojazdach komunikacji miejskiej przeprowadzono testy tzw. biletu elektronicznego. Było to swoiste przygotowanie do oficjalnego wprowadzenia karty miejskiej w roku następnym.

Niestety, planowane działania zostały przerwane przez pandemię oraz spowodowany nią spadek liczby pasażerów korzystających z autobusów i tramwajów. Później podjęto próbę powiązania systemu karty miejskiej z budową parkingów typu park&ride, tak aby możliwe było uiszczanie opłat za postój w tych miejscach właśnie za pomocą tej karty.

W 2022 roku, miasto Toruń rozpoczęło współpracę z firmą InfoStrategia z Krakowa, która została wyłoniona w przetargu. Firma ta pełniła rolę doradcy w przygotowaniach do wprowadzenia systemu karty miejskiej. Kolejnym istotnym krokiem na drodze do implementacji systemu było zaplanowanie w budżecie Torunia na rok 2022 kwoty 345 tysięcy złotych przeznaczonych na ten cel.