Nowe inwestycje w Toruniu – można głosować

Portal Samorządowy ogłosił listę nominowanych inwestycji samorządowych w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2023. Wśród inwestycji znalazła się budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do pętli tramwajowej przy ul. Heweliusza w Toruniu. Konkurs ma na celu wyróżnienie i promocję odważnych i prorozwojowych komunalnych inwestycji prowadzonych przez samorządy.

Budowa lini tramwajowej

Budowa linii tramwajowej to jedna z największych inwestycji ostatnich lat w Toruniu, która stanowi najważniejszą część projektu Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II. Projekt ten obejmuje również modernizacje istniejących torowisk, zakup niskopodłogowych tramwajów, autobusów elektrycznych oraz hybrydowych. Po zakończeniu inwestycji Toruń uzyska nowoczesne, ekologiczne i wygodne połączenie komunikacyjne.

W jaki sposób finansowana będzie linia tramwajowa?

Wartość inwestycji wynosi około 213 mln 331 tys. zł, z czego 65,15% pochodzi z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020, a 34,85% z budżetu Gminy Miasta Toruń. Inwestorem jest Gmina Miasta Toruń za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Komunikacji. Projekt zostanie zakończono w dwóch etapach. Etap I do 31 maja 2023 r. oraz Etap II do 30 czerwca 2023 r.