Młodzieżowa Rada Miasta Toruń – wybory

W dniu 28 lutego 2023 roku odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Torunia. To szansa dla młodzieży, aby zasiąść w Radzie Miasta. Swoją kandydaturę do Młodzieżowej Rady może zgłosić każdy mieszkaniec Torunia, który na dzień rozpoczęcia kadencji Rady ukończył 14 rok życia i nie ukończył 19 roku życia. Przypominamy, że kadencja tegoroczna startuje dokładnie 1 marca 2023 roku.

Młodzież ma swój głos!

Młodzi mieszkańcy miasta będą wybierać 25 członków Rady. Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy dostarczyć do Rady Miasta Torunia poprawnie wypełniony formularz z listą poparcia dla kandydata, na której musi się znaleźć co najmniej dziesięć podpisów od osób mieszkających w Toruniu.

Do kiedy trwa zgłaszanie kandydatury

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur to 7 lutego 2023 roku. Formularz listy poparcia jest dostępny w siedzibie Rady Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8.

Gdzie można zgłaszać swoją kandydaturę?

Listę poparcia z podpisami osób popierających kandydaci składają do Komisji Wyborczej. Siedziba znajduje się w budynku Rady Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń. Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:45-17:00. Dokumenty można składać również za pośrednictwem tradycyjnej poczty.