Dbam o miasto – aplikacja pomocna mieszkańcom Torunia

Krótkie podsumowanie i przypomnienie, jak działa aplikacja „Dbam o miasto” w Toruniu. tyłków 2022 roku, za pośrednictwem tej aplikacji odnotowano 716 zgłoszeń.

Dla kogo przeznaczona jest aplikacja?

Jest to aplikacja dostępna dla wszystkich mieszkańców miasta. Dzięki temu mieszkańcy czują się współodpowiedzialni i zabiegają o to, aby w mieście żyło nam się bezpieczniej i w ładnym otoczeniu.Tak podsumowuje działanie aplikacji Ireneusz Makowski, dyrektor MZD w Toruniu.

Jakie usterki można zgłaszać za pośrednictwem aplikacji?

Obecnie w aplikacji można zgłaszać problemy w sześciu obszarach:

  • drogi, np. niedziałające oświetlenie, uszkodzona jezdnia,
  • uszkodzenia, dewastacja przestrzeni publicznej, np. uszkodzony chodnik czy ławka,
  • komunikacja, np. zniszczony rozkład jazdy,
  • odpady komunalne, np. dzikie wysypisko, brak odbioru odpadów komunalnych,
  • zieleń, np. przewrócone drzewo, sople na dachu,
  • bezpieczeństwo i porządek publiczny, np. czystość chodników,
  • spalanie odpadów lub niedozwolonych paliw.

Jak skorzystać z serwisu?

Bez względu na rodzaj urządzenia, którym dysponujemy (komputer stacjonarny, laptop, tablet czy smartfon) serwis internetowy jest dostępny pod adresami: www.dbamomiasto.torun.pl lub www.dom.torun.pl. Aplikację można znaleźć pod tymi adresami i skorzystać z niej za pomocą przeglądarki internetowej.