Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznaje Toruniowi ponad 2,2 mln zł dofinansowania na modernizację boisk piłkarskich

W ramach Programu Sportowa Polska 2023, prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Toruń został obdarowany kwotą przekraczającą 2,2 miliony złotych. Te fundusze, pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, mają służyć do renowacji dwóch miejskich obiektów piłkarskich. Wydział Sportu i Rekreacji miasta Toruń odzyskał kwotę 2.254.000 zł na odnowienie boisk do piłki nożnej, które znajdują się przy ulicach Szosa Chełmińska 75 oraz 63 Pułku Piechoty.

Wniosek o finansowe wsparcie został złożony przez Gminę Miasta Toruń w 2023 roku. Miało ono pochodzić z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, jako część Programu Sportowa Polska 2023 (Grupa II), który dotyczy modernizacji infrastruktury sportowej dla klubów sportowych. Wniosek obejmował dofinansowanie dla projektu „Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Szosa Chełmińska w Toruniu oraz modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul.63 Pułku Piechoty”. Całkowity koszt tego projektu wyniósł 5.545.066 zł brutto (4.508.184 zł netto), z wnioskowaną kwotą 2.254.092 zł (netto, czyli 50% kwalifikowanych kosztów), a wkład własny wynosił 2.254.092 zł (netto).

10 października 2023 roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło listę przyznanych dofinansowań. Toruń otrzymał pełną kwotę, jaką wnioskował do MSiT. Umowa na dofinansowanie projektu została zawarta z MSiT 23 stycznia 2024 roku. Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało Gminie Miasta Toruń wymienioną wcześniej kwotę 2.254.000 zł (netto), która ma zostać wypłacona jednorazowo w 2024 roku.