Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej przekazuje Toruniowi ponad 2,2 mln zł na modernizację dwóch boisk piłkarskich

W ramach Programu Sportowa Polska 2023, Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało Toruniowi ponad 2,2 miliony złotych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Tę znaczną sumę miasto przeznaczy na modernizację dwóch obiektów miejskich.

Szczegółowo, kwota dofinansowania, która została przekazana przez Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia, wynosi dokładnie 2.254.000 zł. Środki zostaną wykorzystane na remont dwóch boisk do piłki nożnej, zlokalizowanych przy ulicy Szosa Chełmińska 75 oraz ulicy 63 Pułku Piechoty. Obiekty te służą zarówno toruńskim klubom piłkarskim, jak i mieszkańcom miasta do codziennej rekreacji.

Całkowite koszty modernizacji obu boisk szacowane są na 5.290.905 zł netto (6.507.813 zł brutto). Remont boiska przy ulicy Szosa Chełmińska 75 pochłonie 2.703.162 zł netto (3.324.890 zł brutto), a naprawa drugiego obiektu, przy ulicy 63 Pułku Piechoty, wyniesie 2.587.742 zł netto (3.182.923 zł brutto).

Umowy na wykonanie prac remontowych zostały podpisane z firmą Interhall Sp. z o.o. z Katowic, 17 kwietnia bieżącego roku.

Planowane działania obejmują m.in.: demontaż obecnej nawierzchni z trawy syntetycznej i jej utylizację, naprawę uszkodzonej podbudowy boiska (górnej warstwy), wyrównanie i profilowanie istniejącej podbudowy z kruszyw łamanych, podniesienie podbudowy o 1cm, ułożenie nowej nawierzchni boiska z liniami do piłki nożnej, oraz zasypanie trawy warstwą piasku kwarcowego (warstwa dolna) i granulatem EPDM pochodzącym z recyklingu (warstwa górna).

Prace remontowe rozpoczęły się 17 czerwca i mają zakończyć się planowo 1 sierpnia bieżącego roku.