Archeolodzy na placu budowy ciepłociągu w centrum Torunia: poszukiwania optymalnego rozwiązania

W kontekście planowanej konstrukcji ciepłociągu na obszarze centralnym Torunia, kwestia możliwości działania na tym terenie archeologów była wielokrotnie poruszana. Ze względu na historyczne znaczenie tego miejsca, istnieje duże prawdopodobieństwo natrafienia na różnego rodzaju artefakty.

Niedawno miało miejsce spotkanie dotyczące tej sprawy. Po zakończeniu narady, której uczestniczyli przedstawiciele GMT, PGE Toruń (inwestor), prof. Wojciech Chudziak oraz Mariusz Ciszak odpowiedzialny za prowadzenie badań, władze miasta wydały oświadczenie. Wskazano w nim, że ze względu na szeroki zakres złożonych prac badawczych, niezbędne jest wypracowanie najefektywniejszego sposobu prowadzenia działań archeologicznych na danym obszarze i odszukanie najbardziej optymalnej ścieżki postępowania. Ustalono również, że konieczne jest jak najszybsze zorganizowanie spotkania z WKZ w celu omówienia tej sprawy. Badania archeologiczne będą kontynuowane.

Jak wiadomo, trasa ciepłociągu została zmodyfikowana w taki sposób, aby infrastruktura sieci ciepłowniczej była jak najbardziej oddalona od pozostałości murów kościoła św. Wawrzyńca. Od poniedziałku obowiązuje nowa organizacja ruchu.

Kolejnym elementem planu jest zamknięcie dla ruchu kołowego odcinka od skrzyżowania ulicy Wały gen. Sikorskiego z al. Solidarności do skrzyżowania ulicy Wały gen. Sikorskiego z al. Jana Pawła II na jezdni północnej. Natomiast jezdnia południowa będzie nadal dostępna. Komunikacja miejska, w tym tramwaje i autobusy, będzie kursować bez żadnych zmian.

Zaplanowano objazdy ulicami przy pl. Św. Katarzyny, Dobrzyńską, Przy Kaszowniku, Odrodzenia i Czerwona Droga oraz ulicami Uniwersytecką, Odrodzenia i Czerwona Droga.