Miasto Toruń wystawia na sprzedaż grunt pod działalność usługową przy ul. Szubińskiej 23

Właśnie ogłoszono, że nieruchomość położona w Toruniu przy ulicy Szubińskiej 23 zostanie wystawiona na przetarg. Miasto planuje sprzedać ten grunt, którego przeznaczenie to głównie budownictwo usługowe. Termin licytacji ustalono na 17 września 2024 roku.

Nieruchomość, którą Toruń chce zbyć, to atrakcyjna działka o powierzchni 0.3267 hektara. Znajduje się ona w obrębie ewidencyjnym 77, pod numerem 21/2. Jest zlokalizowana w części Torunia położonej na lewym brzegu Wisły.

Grunt ma charakter wielofunkcyjny. Przewidziano, że będzie służył głównie działalności usługowej, ale nie wyklucza się możliwości wykorzystania go również na cele mieszkaniowe, związane bezpośrednio z prowadzoną tam działalnością gospodarczą. Teren ten może być też miejscem realizacji projektów małej architektury i instalacji infrastruktury technicznej.

Przetarg na sprzedaż tej działki odbędzie się w Urzędzie Miasta Torunia, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, mieszczącym się przy ulicy Grudziądzkiej 126 B. Spotkanie zaplanowano na godzinę 12:00 w sali nr 213, na drugim piętrze budynku. Termin licytacji to 17 września 2024 roku.

Podstawowe informacje o warunkach sprzedaży działki to: cena wywoławcza 1 200 000 złotych oraz powierzchnia wynosząca 3 267 metrów kwadratowych.