Zmiany w organizacji ruchu w Toruniu związane z budową sieci ciepłowniczej

Począwszy od dnia 8 lipca 2024 roku, przewidziane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu drogowego w Toruniu. Ma to związek z planowanym zamknięciem ruchu kołowego na północnym pasie jezdni. Zmiana ta będzie dotyczyć odcinka od skrzyżowania ulicy Wały gen. Sikorskiego i alei Solidarności, aż do miejsca, gdzie ulica Wały gen. Sikorskiego krzyżuje się z aleją Jana Pawła II.

W tym okresie, ruch kołowy na jezdni południowej będzie odbywał się bez przeszkód. Powodem tychże zmian jest przeprowadzanie prac związanych z budową sieci ciepłowniczej.

Mimo wprowadzenia pewnych ograniczeń, nie zostanie zakłócony harmonogram jazdy komunikacji miejskiej. Zarówno autobusy, jak i tramwaje będą kursować regularnie, zgodnie z ustalonym rozkładem.

Objazdy dla innych uczestników ruchu drogowego zaplanowano poprzez ulice umiejscowione przy placu Świętej Katarzyny, a także przez ulice Dobrzyńską, Przy Kaszowniku, Odrodzenia i Czerwoną Drogę. Alternatywną trasą objazdu będą również ulice Uniwersytecka, Odrodzenia i Czerwona Droga.

Przewidywany czas trwania powyższych zmian wynosi około sześciu tygodni.