Zmiany w Komendzie Miejskiej w Toruniu

Wczoraj nastąpiły zmiany w Komendzie Miejskiej w Toruniu. Komendant Miejski Policji w Toruniu, inspektor Artur Malinowski, udał się na zasłużony odpoczynek po 32 latach służby. Jego stanowisko objął inspektor Małgorzata Jorka. Co więcej wiadomo? Sprawdzamy!

Nowe stanowiska objęte

Nowe stanowisko objęła Małgorzata Jorka, która dotychczas kierowała pracą toruńskich policjantów. To nie jedyne zmiany w policji. Nadkomisarz Robert Murawski objął obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu. Na tym stanowisku zastępuje komisarza Arkadiusza Góreckiego.

Zmiana decyzji?

W styczniu doszło również do innych zmian, tym razem w komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu nadkomisarzowi Mariuszowi Gaikowi. Powołany wcześnie na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego nadkomisarz Robert Murawski, który wrócił na to stanowisko po wcześniejszej zamianie.