Program Czyste Powietrze w Toruniu

3 stycznia 2023 r. weszły w życie zmiany do Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” finansowanego z funduszy NFOŚiGW. Zmiana polega na podwyższeniu progów dochodowych kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu. Co dokładnie się zmieniło?

Kto może zostać beneficjentem programu?

Beneficjenci mogą być osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000,00 zł, przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 894,00 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego lub 2 651,00 zł dla gospodarstwa jednoosobowego, lub przeciętny miesięczny dochód na osobę w wieloosobowym gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 090,00 zł lub 1 526,00 zł dla gospodarstwa jednoosobowego. Nowy program „Czyste Powietrze” zezwala na złożenie drugiego wniosku o dofinansowanie dla beneficjentów, którzy już otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła.

Gdzie można składać wnioski?

Obecnie można złożyć wniosek o dofinansowanie zadania związanego z termomodernizacją budynku, co w rezultacie wpłynie na zmniejszenie kosztów ogrzewania. Wsparcie w zakresie przygotowywania wniosku o dofinansowanie, informacje o zasadach programu „Czyste Powietrze” oraz bezpłatne wsparcie w zakresie przygotowywania wniosku o dofinansowanie dostępne są w punkcie konsultacyjno-informacyjnym programu „Czyste Powietrze” działającym przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12 w Wydziale Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia.