Zmiany na Starym Cmentarzu Podgórskim: liczba drzew do wycinki gwałtownie wzrosła

Dziewicza natura Starego Cmentarza Podgórskiego przeszła nieoczekiwaną metamorfozę, kiedy to każde z drzew zostało oznaczone numerem. Te numery wydają się niebezpiecznym przepowiedniom dla drzew oznaczonych do wycięcia.

Wspomniane zmiany były wynikiem audytu przeprowadzonego 21 kwietnia, który skupił się na monitorowaniu przestrzegania przepisów dotyczących konserwacji i ochrony zabytków. Audyt, przeprowadzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, skończył się wydanym poleceniem do usunięcia martwych gałęzi i posuszu z koron drzew. Działań podjętych miało być wiele – od usunięcia samosiewów po wycinkę drzew, które są albo już martwe, albo tak chore, że nie mają szans na przeżycie i mogą stanowić potencjalne zagrożenie. Zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków, istniejąca populacja drzew powinna zostać poddana procesowi rewaloryzacji poprzez uzupełnienie nasadzeń wzdłuż alejek i granic cmentarza. Dodatkowo, zlecono usunięcie wszelkiego rodzaju odpadów zgromadzonych na terenie cmentarza, co było tematem naszych wcześniejszych artykułów.

7 maja opiekunowie cmentarza, czyli parafia św. Piotra i Pawła, poprosili o zezwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich na zabytku wpisanym do rejestru. Prace te miały obejmować wycinkę drzew, usuwanie krzewów i posuszowych gałęzi drzew oraz jemioły. Wniosek parafii zawierał również prośbę o zgodę na przeprowadzenie nasadzeń zastępczych.