Analiza możliwości modyfikacji projektu trasy Staromostowej w Toruniu

W najbliższych tygodniach, miasto Toruń oraz firma Balzola Polska Sp. z o.o., której przyznano realizację zadania, skupią się na zbadaniu możliwości wprowadzenia zmian do projektu Trasy Staromostowej. Celem tych działań jest uwzględnienie sugestii i postulatów zgłaszanych przez mieszkańców i handlowców – poinformowała we wtorek rzeczniczka prasowa Miejskiego Zarządu Dróg (MZD) w Toruniu, Agnieszka Kobus-Pęńsko. Początkowo planowano rozpocząć budowę trasy niezwłocznie.

Prace nad redefinicją projektu zostały podjęte po porozumieniu między Gminą Miasta Toruń a wykonawcą, firmą Balzola Polska Sp. z o.o. Decyzja ta wynika z chęci uwzględnienia w projekcie postulatów zgłoszonych przez społeczność lokalną i handlowców – podała Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzecznik prasowy MZD w Toruniu.

Urząd Miasta wyjaśnia, że wprowadzenie ewentualnych korekt jest konieczne ze względu na dążenie do usłyszenia i zrozumienia potrzeb mieszkańców. Chcą w ten sposób również utrzymać społeczną i biznesową funkcję miejskiego targowiska położonego wzdłuż trasy. Rzecznik MZD podkreśliła, że celem jest „uwzględnienie interesów ludzi pracujących w tym miejscu”, jak również zapewnienie wygodnego dostępu i miejsc parkingowych dla wszystkich korzystających z tego obszaru. Analiza projektu przewiduje także dbałość o ochronę i zagospodarowanie terenów zielonych w tej okolicy.