Zdecydowano: bez zmian na kluczowym skrzyżowaniu Chełmińskiego Przedmieścia w Toruniu

Wbrew początkowym planom, jedno z najistotniejszych krzyżówek na Chełmińskim Przedmieściu w Toruniu nie dozna zmian. Pomimo wcześniejszych deklaracji, operatorzy pojazdów nadal będą mieli możliwość wykonania manewru skrętu w lewo z Szosy Chełmińskiej na ulicę Żwirki i Wigury.

Rozważanie wprowadzenia restrykcji dotyczących skrętów w lewo z Szosy Chełmińskiej na ulicę Żwirki i Wigury, zarówno dla kierowców jadących od strony historycznego centrum, jak i z Wrzosów, było związane z planowaną budową linii tramwajowej na pierwszej z wymienionych arterii. W rezultacie tego zamierzenia przemieszczenie się przez to skrzyżowanie miało stać się znacząco utrudnione. Jest to obszar o dużej intensywności ruchu drogowego. Skręcenie w lewo z Szosy Chełmińskiej na Żwirki i Wigury nie jest tu zadaniem prostym, a dodatkowo kierowcy byliby zobligowani do ustąpienia pierwszeństwa tramwajom. Zakaz wykonywania tego manewru miał wejść w życie łącznie z inauguracją kursów tramwajowych, czyli na przełomie sierpnia i września.