Zapowiedź nowego Parku Handlowego w Toruniu o lokalnym charakterze

W 2023 roku mieszkańcy lewobrzeżnej części Torunia prawdopodobnie będą mieli możliwość korzystania z nowo powstałego Parku Handlowego, który został stworzony przez inicjatywę spółki Andersa 72. Park ten ma na celu przede wszystkim wspieranie lokalnych przedsiębiorców i toruńskich firm oraz odróżniać się od tradycyjnych centrów handlowych.

Innowacyjność tego obiektu ma polegać na skoncentrowaniu się głównie na promowaniu lokalnych podmiotów gospodarczych. Ponadto, park będzie wyróżniał się swoim wyglądem zewnętrznym. W planach jest otoczenie go licznymi nasadzeniami drzew oraz stworzenie placu zabaw dla dzieci.

Całość projektu ma być komplementarna z istniejącą infrastrukturą, taką jak sąsiednia ścieżka rowerowa. Dzięki temu Park Handlowy ma stać się miejscem przyjaznym dla mieszkańców dzielnicy lewobrzeżnej. Dodatkowo, nie zabraknie tam również udogodnień, takich jak bankomat czy paczkomat oraz różnowariantowych punktów usługowych.