Zaniedbanie obowiązków rodzicielskich przez ojca prowadzi do surowych konsekwencji prawnych

Dług alimentacyjny, przekraczający 13 tysięcy złotych, zmusił Sąd Rejonowy w Toruniu do podjęcia drastycznych kroków względem ojca, który nie spełniał swoich finansowych obowiązków wobec córki. Mężczyzna został skazany na pięć miesięcy pozbawienia wolności bez możliwości zawieszenia wyroku, a zasady płacenia alimentów przejmował Fundusz Alimentacyjny.

Decyzję o płaceniu 500 złotych miesięcznie na rzecz utrzymania swojej córki podjął sam pan D.G. W dniu 11 stycznia 2018 roku zawarł on porozumienie przed sądem rodzinnym w Toruniu z matką dziecka w tej sprawie. Niemniej jednak, uporczywie unikał regulowania opłat, nie podejmował żadnej legalnej pracy zarobkowej i dodatkowo miał konflikty z prawem.

W obliczu tych przewinień, sprawiedliwość zdecydowała się na interwencję. Wyrok zapadł w II Wydziale Karnym Sadu Rejonowego w Toruniu: pięć miesięcy więzienia bez możliwości zawieszenia. Podstawą do skazania było naruszenie art. 209 par. 1 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem, osoba która uchyla się od obowiązku alimentacyjnego (przez co najmniej trzy okresy rozliczeniowe), jednocześnie narażając dziecko na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, może zostać ukarana grzywną, ograniczeniem wolności lub nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.