Zakup działki przez firmę Bud-West za kwotę dwóch milionów złotych

Miejscowe władze zdecydowały się na sprzedaż terenu przy ulicy Zimowej 67-69, przeznaczonego na budowę budynków mieszkalnych. Finałowy koszt zakupu nieruchomości wyniósł dwa miliony złotych.

Podczas licytacji, cena początkowa wynosiła 1,7 miliona złotych. Nieruchomość, położona we wschodniej części Stawek, ostatecznie została sprzedana za cenę przewyższającą początkową o trzysta tysięcy złotych. Zwycięzcą licytacji okazała się firma Bud-West z Torunia.

Wielkim plusem tej lokalizacji jest łatwy dostęp do Drogi Krajowej nr 91 oraz mostu im. Elżbiety Zawackiej. W sąsiedztwie terenu znajdują się różne obiekty handlowo-usługowe oraz budynki wielorodzinne.

Działka o powierzchni 0,32 hektara, posiada regularny kształt przypominający trapez. Nie jest zabudowana, niezagospodarowana i porośnięta gęstą roślinnością niską oraz drzewami.

W bliskim sąsiedztwie działki znajduje się osiedle domów jednorodzinnych na Rudaku (od strony północnej) oraz Osiedle Cztery Pory Roku (od strony południowo-zachodniej). Teren jest częściowo wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej, takie jak sieć kanalizacyjna, gazowa, które zlokalizowane są na przyległych drogach. Sieć energetyczna i wodociągowa są obecnie w fazie projektowania. W chwili obecnej dojazd do nieruchomości nie jest zapewniony, jednak docelowo będzie możliwy od strony ulicy Cztery Pory Roku oraz ulicy Zimowej.