XXII Konferencja z cyklu „Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica” zagościła w Toruniu

Miasto Toruń stało się gospodarzem XXII wydania Konferencji „Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica”. Wydarzenie to, organizowane jest wspólnie przez Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Uniwersytet w Hamburgu, Uniwersytet Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu oraz Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Konferencja odbywa się w dniach 20–23 września 2023 r., a jej realizację wsparły finansowo Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Honorową pieczęć nad wydarzeniem postawił Prezydent Michał Zaleski, gospodarz miasta Torunia. W swoim powitaniu podkreślił znaczenie spotkania dla środowisk historycznych zgromadzonych właśnie w tym miejscu, które zostało założone przez Zakon Krzyżacki w 1230 r. Przywołał też dokument lokacyjny miasta datowany na 28 grudnia 1233 r., podkreślając, że za jedynie dziesięć lat Toruń będzie mógł świętować swoje ośmiowiekowe istnienie.

Prezydent Zaleski zaznaczył również, że wiele materialnych dowodów na obecność Zakonu w Toruniu jest nadal widocznych, w tym ruiny zamku krzyżackiego oraz najstarsza świątynia na ziemi chełmińskiej – katedra Świętych Janów. Warto przypomnieć, że to właśnie tam, 550 lat temu ochrzczony został Mikołaj Kopernik. Na zakończenie, prezydent wyraził przekonanie, że konferencja doskonale wpisuje się w cykl debat na temat tego, co jest wyjątkowe i istotne dla Torunia.