Apel o poprawę infrastruktury kolejowej i współpraca w rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Toruniu

Rozpatrując kwestie infrastruktury transportowej, Rada Miasta Torunia podjęła na spotkaniu 21 września 2023 roku decyzję o przyjęciu apelu dotyczącego ulepszenia stanu linii kolejowych numer 353 i 27. Podczas tego samego posiedzenia, radni zatwierdzili rezolucję w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy różnymi jednostkami administracyjnymi. Współpraca ta nawiązana została między Gminą Miasta Toruń, Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Toruńskim, Gminą Czernikowo, Gminą Obrowo oraz Gminą Lubicz. Jej celem jest rozwijanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów kolejowych.

Radni zwrócili uwagę na konieczność szybkiego podjęcia prac modernizacyjnych na linii kolejowej nr 353 pomiędzy stacjami Toruń Główny a Toruń Wschodni. Dodatkowo podkreślili potrzebę rewitalizacji linii kolejowej nr 27 na odcinku od Torunia Wschodniego do Sierpca.

W ocenie Rady Miasta, linie kolejowe nr 353 i 27 odgrywają kluczową rolę w obsłudze ruchu regionalnego województwa kujawsko-pomorskiego. Korzystają z nich osoby dojeżdżające do pracy, jak również uczniowie szkół średnich i studenci toruńskich uczelni wyższych. Uzasadnili, że dla efektywnego funkcjonowania komunikacji pasażerskiej i towarowej niezbędne jest usunięcie ograniczeń infrastrukturalnych. W szczególności dotyczy to jednotorowego odcinka pod Placem Pokoju Toruńskiego, który utrudnia przepustowość i poprawne funkcjonowanie transportu kolejowego na terenie miasta.

Ponadto, radni podkreślili znaczenie linii 27 i 353 dla zrównoważonej mobilności na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia oraz rozwoju regionu Kujaw i Pomorza. Te dwie linie kolejowe przecinają Toruń i powinny przyczynić się do jego dynamicznego rozwoju.