Wyjątkowy gest marszałka województwa

W dobie panującej pandemii coraz częściej podkreśla się potrzebę niesienia pomocy chorym i potrzebującym. Widać to w szczególności w przypadku możliwości, jakie daje osocze osób, które już z powodzeniem poradziły sobie z zakażeniem Covid-19. Tzw. ozdrowieńcy mogą podarować swoje osocze, które wykorzystywane jest jako cenny lek. We wtorek, 16 marca swoje osocze oddał marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Piotr Całbecki.

Ozdrowieńcy w Kujawsko-Pomorskiem

Oddający osocze Piotr Całbecki dołączył tym samym do coraz szerszego grona ozdrowieńców, którzy postanowili wspomóc działania medyków w leczeniu chorych na Covid-19. Wcześniej to samo zrobił wicemarszałek Zbigniew Sosnowski. Warto przy tym pamiętać, że liczba ozdrowieńców w Kujawsko-Pomorskiem stale i sukcesywnie wzrasta. Na ten fakt zwracał uwagę marszałek Całbecki, zachęcając wszystkich ozdrowieńców nie tylko z Torunia, ale i z całego województwa, aby zdecydowali się na oddanie osocza.

Zasady oddawania osocza

Oddawanie osocza opiera się na podobnych zasadach, co oddawanie krwi. Przede wszystkim jest to możliwe dla osób w wieku od 18 do 65 roku życia. Jednocześnie istnieje wymóg, aby ważyć co najmniej 50 kilogramów. W przypadku ozdrowieńców ważne jest posiadanie potwierdzonego zakażenia wirusem Sars-Cov 2. W tym przypadku może to być przebycie zakażenia zarówno objawowo, jak i bezobjawowo. Ważne jest natomiast to, aby w chwili donacji osocza być zdrowym. Oznacza to, że od ustąpienia objawów bądź zakończenia izolacji minęło 14 przepisowych dni.

Zgłoszenie do oddania osocza

W przypadku ozdrowieńców zgłoszenie jest możliwe poprzez bezpośredni kontakt z właściwym dla rejonu Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy np. z oddziałem w Toruniu. Warto przy tym pamiętać, że ozdrowieńcy powinni wcześniej zarejestrować się drogą telefoniczną. Następnie wystarczy przybyć do placówki w omówionym czasie i bezproblemowo można oddać osocze. Oczywiście, pamiętać należy o tym, że na terenie placówki zostaną wykonane wszystkie badania, które standardowo są wykonywane przy chęci oddania zarówno pełnej krwi, jak i osocza.