Toruń ma swojego Oficera Rowerowego

Na terenie Torunia utworzony został Zespół ds. Aktywnej Mobilności. Przewodzić mu będzie Oficer Rowerowy. Do głównych obowiązków tejże jednostki, należeć będzie koordynacja działań ukierunkowanych na promowanie aktywnej mobilności oraz zielonego transportu. Akcja ma na celu ograniczenie transportu spalinowego na terenie miasta.

Miasto celuje w aktywną mobilność

Zespół ds. Aktywnej Mobilności podlega pod Urząd Miasta Torunia. Powołano go na mocy zarządzenia wydanego przez prezydenta Michała Zalewskiego. Nowa jednostka koordynowana będzie przez Oficera Rowerowego. Jej działania ukierunkowane będą na szeroko ujmowane kwestie związane z infrastrukturą miejską oraz działania na rzecz osób uprawiających tzw. aktywną mobilność, czyli poruszających się po mieście za pomocą innych niż pojazdy samochodowe środków transportu, takich jak rower czy hulajnoga. Innymi słowy, chodzi o promowanie korzystania na terenie miasta z transportu innego niż spalinowy. Zespół ds. Aktywnej Mobilności ma zgodnie z założeniem stanowić komórkę, w której obrębie rozpatrywane będą wszelkie kwestie związane z rowerzystami, pieszymi oraz pozostałymi użytkownikami sprzętu transportu osobistego.

Zadania Zespołu

Dla Zespołu ds. Aktywnego Mobilności wyznaczony został szereg zadań do realizacji. Jednostka będzie odpowiedzialna za nadzór realizacji postulatów Programu rozwoju komunikacji rowerowej  w Toruniu, a także działalności Miejskiego Zarządu Dróg w obszarze dbałości o infrastrukturę rowerową. Zespół zobowiązano też do aktualizowania i kontrolowania realizacji Planu Budowy Dróg Rowerowych oraz inicjowania, a następnie koordynowania działań podejmowanych z myślą o użytkownikach rowerów, hulajnóg i wszelkich innych sprzętów wykorzystywanych celem aktywnej mobilności. Jednostka będzie ponadto nadzorowała działania związane z promocją i rozwojem zielonego transportu na terenie miasta oraz podejmowała stosowne działania ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów. Wszystko to wykonywać będzie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Toruniu oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.