Wszystkie domy igloo dla bezdomnych rozdane

Społecznicy z charytatywnej organizacji Serce Torunia rozdali już wszystkie dziesięć termicznych namiotów typu igloo osobom bezdomnym w Toruniu. Idea została wprowadzona, aby zabezpieczyć osoby bezdomne na zimę.Pierwszą osobą, która zamieszkała w namiocie, był pan Krzysztof, który nie chciał oddzielić się z ukochanym psem, aby skorzystać z noclegowni.

Akcje charytatywne społeczników z Serce Torunia

Społecznicy z Serce Torunia regularnie patrolują pustostany, dworce i inne miejsca, w których przebywają osoby bezdomne. Udzielają im pomocy medycznej oraz identyfikują ich potrzeby. Pieniądze na te patrole pochodzą m.in. z Esencji Serc, pierwszej charytatywnej kolacji zorganizowanej przez restaurację „Serce Torunia pozyskuje także fundusze dzięki stałym i doraźnym darczyńcom oraz różnym wydarzeniom, takim jak kiermasze charytatywne.

To nie wszystko, aby pomóc bezdomnym

Co miesiąc Serce Torunia organizuje tzw. wydawki, w trakcie których osoby bezdomne otrzymują gorący posiłek, odzież, obuwie i inne potrzebne rzeczy. Panie fryzjerki oferują bezpłatne strzyżenie, a ekipa medyczna udziela pomocy i rad. Dzięki takim akcjom osoby bezdomne mogą poczuć się trochę lepiej i spotkać się ze sobą. W ostatniej wydawce w pierwszą sobotę marca udział wzięli m.in. sieć Aldi Polska, Fundacja Pomocy Samotnym Matkom oraz ekipa Macieja Okońskiego z Fortu IV w Toruniu.