Wpływ 1 689 000 zł do budżetu Torunia z przetargu na sprzedaż nieruchomości na Przedmieściu Mokre

Kwota 1 689 000 złotych trafi do skarbca miasta Toruń. Kwota pochodząca z przetargu na sprzedaż nieruchomości. Wylicytowana działka znajduje się na Przedmieściu Mokre, a jej nabywcą jest prywatny inwestor, który planuje w tym miejscu postawić budynek mieszkalny wielorodzinny.

Nabywcą terenu inwestycyjnego została osoba prywatna, która wzięła udział w przetargu zorganizowanym przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta. Rozpoczynając od ceny wywoławczej wynoszącej 1,2 miliona złotych, ostatecznie licytacja zakończyła się na kwocie prawie pół miliona złotych wyższej. Działka przeznaczona dla deweloperów leży u zbiegu ulic Chrobrego i Batorego. Jest to teren o regularnym kształcie, niezabudowany i niezagospodarowany, zlokalizowany bezpośrednio przy ulicy Chrobrego pod numerem 29. Bezpośrednio wzdłuż tej ulicy przebiega linia kolejowa łącząca dworzec Toruń Miasto z dworcem Toruń Wschodni. Przy granicy działki płynie Struga Toruńska, a w jej najbliższym sąsiedztwie zlokalizowane są domy mieszkalne wielorodzinne oraz budynki produkcyjno-magazynowe.

Nabywca będzie mógł zrealizować swoje plany inwestycyjne na powierzchni 0,099 ha. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, możliwe jest postawienie na tym terenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami dozwolonymi na poziomie parteru. Ustalono, że maksymalna wysokość nowego budynku może wynosić 13 metrów. Działka posiada bezpośredni dostęp do ulicy Chrobrego. Teren posiada pełne uzbrojenie: sieć elektroenergetyczną, sieć wodociągową, kanalizacyjną, teletechniczną, gazową oraz ciepłowniczą znajdującą się w sąsiadujących ulicach.