Wielkie wsparcie dla Torunia: Lokalna Grupa Działania otrzymuje fundusze na rozwój społecznościowy

12 grudnia 2023 roku, w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, miało miejsce uroczyste podpisanie umów dotyczących realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2021-2027. Porozumienie to zostało wręczone przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”, która działa już od 2016 roku i której członkiem jest Gmina Miasta Toruń, dzięki tej inicjatywie zyskała fundusze w wysokości 1.300.000 euro. Środki te będą rozdzielane w formie grantów, które mają na celu odpowiedzieć na potrzeby takich grup społecznych jak dzieci i młodzież, seniorzy, osoby pragnące dalej się kształcić oraz te, które dążą do równości płci i eliminacji stereotypów związanych z nią.

Nowa perspektywa finansowa, realizowana w ramach Funduszu dla Kujaw i Pomorza, skupia się na wspieraniu instytucji i podmiotów społecznych działających w Toruniu. Jej głównym celem jest budowanie postaw obywatelskich i integracja społeczności, zwłaszcza osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Granty, które będą realizowane w ciągu najbliższych 6 lat, mogą być wykorzystywane na różne cele, takie jak tworzenie klubów dla młodzieży i seniorów, działania edukacyjne skierowane do osób pracujących z młodymi ludźmi oraz utworzenie Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji.

Po rocznej pracy nad Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Miasta Torunia, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” oficjalnie zainaugurowało swoje działania podczas ceremonii, która miała miejsce poprzedniego dnia.