Świąteczne spotkanie opłatkowe w Środowiskowym Domu Samopomocy Fundacji im. Brata Alberta w Toruniu

Zaangażowany na co dzień w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji im. Brata Alberta w Toruniu zdecydował się na chwilę radosnego świętowania. Zorganizowane tam spotkanie opłatkowe pozwoliło zaproszonym gościom cieszyć się wspólną celebracją.

Mariola Kobyłecka, pełniąca funkcję dyrektorki Domu Pomocy Społecznej im. Brata Alberta w Toruniu, podkreśla, że to wyjątkowa okazja do spotkania po długim czasie obostrzeń pandemii. W tym niewielkim budynku znajdują się dwie placówki – Środowiskowy Dom Samopomocy, który oferuje wsparcie dla 36 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz całodobowy Dom Pomocy Społecznej dla 35 dorosłych osób niepełnosprawnych. Wśród gości był także prezes fundacji, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Ks. Isakowicz-Zaleski przypomina, że działalność fundacji trwa już ponad 35 lat, a toruńska filia należy do jednej z najstarszych. Szczególnie okres Bożego Narodzenia stanowi czas, kiedy fundacja otwiera swoje drzwi dla przyjaciół i gości, umożliwiając wzajemne podziękowania.

Podopieczni Domu Samopomocy mają możliwość korzystania z różnorodnych usług, takich jak pracownia stolarska czy plastyczna, a także gospodarstwo domowe. Umożliwia się im również rehabilitację oraz wsparcie psychologiczne i medyczne.