W podróż historycznym pociągiem z lat 70. XX wieku poprzez toruńskie dworce – unikalne wydarzenie z 2 marca 2024 r.

Pociąg historyczny, pochodzący z lat 70. ubiegłego stulecia, uroczyście przemierzył trasę od Torunia Głównego do Torunia Północ i dalej do Oleka 2 marca 2024 roku. Przejazd ten stanowił istotną część wydarzenia zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Transportu Publicznego, które przyciągnęło licznych pasażerów, chcących uczestniczyć w tej niecodziennej podróży.

Niniejszy kurs był tylko jednym z wielu, które miały miejsce podczas akcji „Regionalista 2024”. Akcja ta obejmowała jazdy historycznymi środkami transportu po całym województwie kujawsko-pomorskim. Część toruńska projektu, nazwana „Toruńska Kolej Miejska”, rozpoczęła się właśnie przejazdem omawianym na początku, który 2 marca startował z dworca Toruń Główny, prowadził przez stacje Toruń Miasto oraz Toruń Północ do Olka i wracał na stację Toruń Północ, nieczynną od 1992 roku, znajdującą się przy Szosie Chełmińskiej. Tam odbył się happening, podczas którego promowano zalety transportu szynowego i wzywano do reaktywacji kolei śródmiejskiej jako części regionalnego projektu BiT City. W planach na następne dni była również podróż do Ciechocinka z Torunia, połączona z możliwością zwiedzania kurortu przez pasażerów. Bilety na te wyjazdy dostępne były do zakupu na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Transportu Publicznego.

Warto dodać, że obecny właściciel dworca kolejowego Toruń Północ to Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który ma ambitne plany odnośnie tego miejsca – chce stworzyć tam muzeum kolejnictwa oraz ośrodek edukacji ekologicznej.