Zmiany w układzie drogowym Torunia: Zaczyna się przebudowa skrzyżowania ul. Wiązowej i Podgórnej

Wtorek, 5 marca 2024 roku, to data, która przyniesie znaczące modyfikacje w organizacji ruchu na toruńskich drogach. Konkretnie chodzi o rozpoczęcie prac nad przebudową skrzyżowania ulic Wiązowej i Podgórnej. Motorzyści i kierowcy powinni przygotować się na ewentualne utrudnienia i konieczność korzystania z tras objazdowych. W ramach planowanych prac, które mają potrwać dwa miesiące, powstanie tzw. skrzyżowanie wyniesione.

Co to właściwie oznacza? Skrzyżowanie wyniesione to specyficzna forma organizacji ruchu, charakteryzująca się podwyższeniem tarczy skrzyżowania do poziomu chodników znajdujących się wzdłuż jezdni. Ta zmiana wymusi na kierowcach zredukowanie prędkości, ponieważ wjazd na tak ukształtowaną płaszczyznę skrzyżowania odbywa się przez rampy, które działają jak tradycyjne progi zwalniające. Efektem tego będzie większe uspokojenie ruchu samochodowego w tym miejscu.

Przebudowane skrzyżowanie będzie wyłożone betonową kostką. Za realizację projektu odpowiada firma P.W. Drobet, która przeprowadziła kompleksowe prace związane z przygotowaniem projektu, uzyskaniem wymaganych decyzji i pracami budowlanymi. Zakończenie przebudowy skrzyżowania Wiązowa-Podgórna to jednak nie koniec zmian – następnie wykonawca przystąpi do stworzenia wyniesionego skrzyżowania na ulicach Krasińskiego i Reymonta.