Uwaga! Zmiana osób prowadzących działalność gospodarczą w Toruniu

Referat Działalności Gospodarczej przy Urzędzie Miasta Torunia przeniósł swoją siedzibę. Od 27 grudnia 2022 roku, mieszkańcy mogą załatwiać swoje sprawy w nowym miejscu przy ul. Legionów 220. Ważna informacja jest taka, że numery telefonów pozostają bez zmian.

Co można załatwić urzędzie?

Referat zajmuje się przyjmowaniem, przetwarzaniem i przesyłaniem wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dodatkowo można załatwić sprawy związane z licencjami i zezwoleniami na transport drogowy. Dodatkowo można udać się w takich sprawach jak sprzedaż napojów alkoholowych, artykułów pirotechnicznych, fundacjami, stowarzyszeniami oraz nadzorem nad targowiskami, placami targowymi i giełdami towarowymi. Referat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Warto zapamiętać o zmianach, dlatego każdy zainteresowany powinien wiedzieć o nadchodzących zmianach.