Uwaga na dzikie zwierzęta

W ostatnim tygodnia wzrosła liczba niepokojących doniesień związanych z dzikimi zwierzętami. Mieszkańcy Torunia alarmują o niebezpiecznych sytuacjach z udziałem wilków. Regionalny Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowił odnieść się do tych informacji, a w mieście podjęte są działania, których celem jest zapewnienie większego bezpieczeństwa mieszkańcom. 

Liczba wilków wzrasta

W ostatnich latach liczba grasujących po lasach wilków cały czas wzrastała. Czasami pojawiały się doniesienia dotyczące ich obecności, jednak rzadko niosły za sobą niebezpieczeństwo. Same zwierzęta nie stanowią dużego zagrożenia dla mieszkańców Torunia. Należy jednak zapobiegać potencjalnym sytuacjom niebezpiecznym związanych z obecnością wilków nieopodal Torunia. W związku z tym zastępca prezydenta Zbigniew Fiderewicz skierował pismo do administracji spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Toruniu, w którym zawarte były wskazówki na temat tego, jak zapobiegać potencjalnym sytuacjom niebezpiecznym. Pismo dotyczyło nie tylko obecności wilków, ale i dzikich psów. 

Wśród możliwych do zastosowania działań prewencyjnych, m.in. znalazły się takie propozycje jak: 

  • zabezpieczenie śmietnisk, wiat śmietnikowych i wszystkich miejsc, gdzie gromadzone są odpady komunalne; 
  • zabezpieczenie obszarów pastwisk i gospodarstw rolnych poprzez fladry (kawałki linii lub taśmy, do których przymocowane są materiały w jaskrawych kolorach);
  • kontrola nęcisk dla zwierząt;
  • ciągły monitoring psów, które biegają bez właścicieli; 
  • zakaz puszczania psów przez właścicieli na terenach leśnych. 

Na terenie Torunia wilki najczęściej pojawiają się w lewej części miasta oraz na południowo-zachodniej granicy. To tam jego obrzeża przylegają bezpośrednio do Puszczy Bydgoskiej, która według danych statystycznych jest na stałe zasiedlona przez wilki. 

Spotykając wilka lub inne dzikie zwierzę, należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy Straży Miejskiej 986. Należy pamiętać, że wilki są pod ochroną, a więc wszystkie samodzielne działania są wzbronione, a o ich obecności muszą być poinformowane odpowiednie służby.