Toruń zdobywa prawie 4 miliony złotych na modernizację oświetlenia ulicznego z funduszu rządowego

Toruń cieszy się z przyznania niemal czteromilionowej dotacji pochodzącej z funduszu rządowego. Środki te mają na celu poprawę jakości oświetlenia ulicznego w całym mieście. Jest to ogromny krok naprzód w zakresie poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego dla mieszkańców i gości miasta.

Gmina Miasta Toruń stała się beneficjentem wsparcia finansowego, przeznaczonego na realizację projektu pod nazwą „Promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Toruniu”. Dzięki temu inicjatywie, stan bezpieczeństwa oraz komfort jazdy ma ulec znaczącej poprawie. Ponadto, przewiduje się, że zmiana oświetlenia przyniesie także korzyści ekonomiczne oraz proekologiczne. Prace modernizacyjne będą koncentrowane na głównych arteriach komunikacyjnych miasta.

Na wymianę więcej niż 2 600 starych opraw oświetleniowych, Toruń uzyskał dofinansowanie w wysokości 3 999 120 zł. Pochodzi ono z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę”. Warto zaznaczyć, że jest to maksymalna kwota, jaką można było uzyskać w ramach tego programu.