Toruń walczy o tytuł "Miasta Przyjaznego Dzieciom" w ramach programu UNICEF

W 2020 roku, Toruń zaangażował się w Program UNICEF i podjął starania o zaszczytny tytuł „Miasta Przyjaznego Dzieciom”. Celem miasta jest zapewnienie dzieciom oraz młodzieży najbardziej sprzyjających warunków do życia i rozwoju. W tym celu, we współpracy z UNICEF, zorganizowano darmowe szkolenie dla pedagogów i nauczycieli na temat edukacji dotyczącej praw dziecka, uwzględniając aspekty partycypacji dzieci i młodzieży.

Położenie nacisku na ciągłe polepszanie jakości życia mieszkańców, przy jednoczesnym respektowaniu praw każdego z nich, to jedna z głównych misji naszego miasta. Właśnie dlatego Toruń włączył się w Program UNICEF i aspiruje do tytułu „Miasta Przyjaznego Dzieciom”, realizując cele określone w Planie Działań skierowanym do dzieci i młodzieży. Program UNICEF ma na celu pomoc samorządom w dostarczaniu wysokiej jakości usług i produktów dla dzieci i młodzieży, a także praktyczne wprowadzanie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Wdrażanie edukacji na temat praw dziecka przez nauczycieli to kluczowe narzędzie umożliwiające realizację efektywnych polityk publicznych. Polityki te mają na celu poprawę warunków życia dzieci, obronę ich praw oraz motywowanie do aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu swojego środowiska. W odpowiedzi na te potrzeby, władze miasta oraz UNICEF zorganizowały bezpłatne szkolenie dla nauczycieli i pedagogów. Szkolenie, które będzie prowadzone przez Małgorzatę Połowniak-Dąbrowską – menedżera Projektów Edukacyjnych w UNICEF Polska, odbędzie się 18 października bieżącego roku, w godzinach 11-15, w Centrum Dialogu znajdującym się przy Pl. Frelichowskiego 1 w Toruniu.