Toruń stawia na bezdomne zwierzęta

Radni przyjęli coroczny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Program oparto również na zapobieganiu bezdomności zwierząt w Toruniu na rok 2023. Program obejmuje wszystkie zwierzęta domowe, w szczególności psy i koty. Ale nie tylko, to także koty wolno żyjące i zwierzęta gospodarskie. Obowiązek uchwalenia programu wynika z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Bezdomność wśród kotów i psów

Największym problemem jest bezdomność psów i kotów. Bezdomność powodowano głównie przez porzucanie zwierząt przez właścicieli, niekontrolowane rozmnażanie. Dodatkowo brak wiedzy społeczeństwa w zakresie sterylizacji i kastracji jest problemem. Przez wiele lat działania służące ochronie zwierząt były realizowane przez podmiot prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierząt na podstawie umowy z gminą. Miasto współpracuje w tym zakresie także z organizacjami i fundacjami. Oprócz wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki, od lat prowadzono także akcję sterylizacji i znakowania zwierząt w schronisku.