Nauczyciele w Toruniu dostali podwyżkę

Kilak dni temu nauczyciele zatrudnieni w oświacie w Toruniu otrzymali wyrównanie wynagrodzeń za styczeń, luty i marzec. Wynagrodzenie obliczono zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu wynoszącym 7,8%. Zmiana ta została wprowadzona na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. (Dz.U. 2023 poz.352), które zmieniało rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli.

Dodatkowe środki na wynagrodzenie

Dodatkowo, pracownicy administracji i obsługi w miejskich szkołach i przedszkolach w Toruniu otrzymają podwyżki wynagrodzeń obliczone tym samym wskaźnikiem co nauczyciele. Wynagrodzenie z wyrównaniem od stycznia. To możliwe dzięki dodatkowej kwocie 1,8 mln zł w budżecie miasta Torunia na rok 2023. Dyrektorzy miejskich placówek oświatowych Torunia otrzymali informacje na temat podwyżek wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych. Decyzje płacowe przygotowane przez nich umożliwią zwiększenie wypłat dla tej grupy pracowników. Podwyżki za marzec wypłacono 28 dnia tego miesiąca, a wyrównania za styczeń i luty – 31 marca.