Toruń ponownie wesprze działania związane z gromadzeniem wody

Na zbliżającej się sesji Rady Miasta Torunia, zaplanowanej na czwartek 18 marca, odbędzie się głosowanie nad projektem uchwały, przewidującej dofinansowanie inwestycji związanych z gromadzeniem wód opadowych i roztopowych. Projekt zakłada, że z budżetu miast przeznaczone zostanie na ten cel 600 tys. złotych, a dofinansowanie poszczególnych prac wynieść ma 80 proc.

Kontynuacja ubiegłorocznego projektu

Projekt uchwały dotyczącej zasad udzielania dotacji na działania ukierunkowane na ochronę zasobów wodnych, która już wkrótce trafi pod głosowanie, stanowi kontynuację pilotażowego programu rozpoczętego w ubiegłym roku. Działania, o których mowa polegać mają na gromadzeniu oraz wykorzystaniu wód opadowych, oraz roztopowych w miejscu ich powstania. W 2020 roku na wsparcie inwestycji związanych z bioretencją, władze Torunia przeznaczyły 400 tys. złotych. Wsparcie trafiło do 44 beneficjentów. Umożliwiło ono realizację 35 zbiorników podziemnych i 42 zbiorników naziemnych, dzięki którym możliwość retencji wód opadowych wzrosła do 180,075 m³ W bieżącym roku na dotacje ma zostać przeznaczone 600 tys. złotych.

Toruń wspiera efektywną gospodarkę wód opadowych

Władze Torunia postanowiły kontynuować podjęte w zeszłym roku działania, ukierunkowane na zatrzymanie jak największej ilości wód opadowych i roztopowych, przy czym jak podkreśla prezydent miasta, Michał Zaleski, w kolejnych latach kwoty przeznaczone na projekt, mają być jeszcze wyższe. Z dotacji mogą obecnie skorzystać osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, osoby prawne oraz firmy. Uchwała ukierunkowana jest przede wszystkim na wsparcie mieszkańców Torunia w efektywnym gospodarowaniu wód opadowych na ich własnych posesjach, a także na ograniczenie zużycia wody zdatnej do nawadniania obszarów zielonych, znajdujących się na terenie miasta. Każda inwestycja objęta dotacją musi zapewniać długotrwały rezultat ekologiczny, którego najważniejszym wyznacznikiem ma być ilość retencjonowanych oraz wykorzystanych wód opadowych i roztopowych.