Szlachetna Paczka w Toruniu: Wolontariat jako sposób na walkę z ubóstwem

Statystyki Szlachetnej Paczki ujawniają porażającą prawdę – co dwudziesty obywatel Polski zmaga się z problemem ubóstwa. Akcja Szlachetnej Paczki ma na celu dotarcie do tych osób i oferowanie im wsparcia, które jest im niezbędne do przezwyciężania trudności, z jakimi muszą się mierzyć na co dzień. Przyjrzyjmy się sytuacji w Toruniu, gdzie Dawid Olejniczak, koordynator regionalny, odpowiada na pytanie o braki w obsadzie wolontariuszy.

Akcja Szlachetna Paczka od ponad dwóch dekad niesie pomoc potrzebującym

Bycie wolontariuszem w Szlachetnej Paczce to oferta skierowana do tych, którzy mają ambicję wpływać pozytywnie na świat. To motto tej ogólnopolskiej inicjatywy inspiruje do aktywnego udziału w kolejnych edycjach. Od 2001 roku, niezliczone ilości ochotników wyraża chęć pomagania tym, którzy znaleźli się w krytycznej sytuacji życiowej.

Ale to nie tylko dostarczanie materialnej pomocy. Organizatorzy także prowadzą działania edukacyjne i uświadamiają, jak bardzo ubóstwo wyklucza ludzi i staje się przyczyną rosnącego obojętności w naszym społeczeństwie.