Uroczyste wyróżnienie siedmiu obiektów w konkursie "Obiekt Roku – edycja 2021-2022"

Prezydent Miasta Torunia był organizatorem prestiżowego konkursu „Obiekt Roku – edycja 2021-2022”, w którym wyróżniono siedem budynków i zespołów budynków. Ta renomowana rywalizacja, która ma już za sobą długą i bogatą historię sięgającą aż do 1994 roku, ma na celu propagowanie nowoczesnej architektury oraz tworzenie platformy do wymiany myśli i idei na temat najnowszych innowacji w tej dziedzinie. Dodatkowo, konkurujące obiekty doceniane są za wkład inwestorów, projektantów i wykonawców w rozwój architektonicznej przestrzeni miasta.

W rywalizacji przyznawane są nagrody w pięciu różnych kategoriach. Pierwsza z nich obejmuje zespoły i pojedyncze budynki mieszkalne, zarówno wielorodzinne, jak i jednorodzinne. Druga kategoria to obiekty użyteczności publicznej. Trzecia grupa skupia się na obiektach zabytkowych, które poddano modernizacji, rewitalizacji i adaptacji lub które są utrzymywane lub użytkowane w należytym stanie. Czwarta kategoria to obiekty przemysłowe, zaś piąta obejmuje już istniejące obiekty, które przeszły proces modernizacji i adaptacji.

Ocena konkursowych obiektów miała miejsce pod kątem różnych aspektów. Do najważniejszych z nich należał wpływ budynku na wizualną ciągłość miasta, jego harmonijne wkomponowanie się w otoczenie oraz jakość architektoniczna i wykonawcza. Ocena obejmowała także zastosowanie innowacyjnych rozwiązań projektowych służących promowaniu zrównoważonego budownictwa.