Studio filmowe Camerimage na Jordankach odsłania historyczne tajemnice

Potwierdza się przypuszczenia, iż lokalizacja budowanego w tym momencie Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage na Jordankach skrywa w sobie niesamowite skarby naszej historii.

Podczas spotkania prasowego na terenie budowy, dziennikarze dowiedzieli się szczegółów dotyczących odkryć. Mariusz Ciszak, który prowadzi badania archeologiczne na terenie inwestycji, objaśniał:

– Aktualnie jesteśmy na głębokości około 4,20 metra od momentu rozpoczęcia projektu – wyjaśniał. – Badania prowadzone są w warstwie gruntu, która datowana jest na XIV – XV wiek. Udało nam się natknąć między innymi na fundamenty dawnych budynków. W trakcie naszych wcześniejszych badań ujawniliśmy wiele ciekawych przedmiotów z różnych czasów, pochodzących z różnych warstw gruntu. Między innymi znaleźliśmy pozostałości po Niemcach, Rosjanach a nawet Amerykanach. Wśród odkrytych przedmiotów znalazły się różne odpadki organiczne – skóry, tkaniny, koce, rękawice, tuniki, buty oraz kości…

Ciszak długo wymieniał znalezione przedmioty. Niestety, na tym etapie badań ciężko jest stwierdzić jakie było pierwotne przeznaczenie odkrytych elementów budynków. Czy wartość odkrytych artefaktów jest więc znaczna? To pytanie pozostaje na razie bez odpowiedzi.