Archeologiczne odkrycie podczas budowy Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu

Podczas prac nad tworzeniem Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage (ECFC) w Toruniu, odkryto fundamenty domostwa, które prawdopodobnie sięga XIV wieku. Możliwe jest, że służyło ono jako magazyn towarów. Znalezisko to prawdopodobnie zostanie usunięte, choć niektóre elementy mogą zostać przeniesione i wystawione na pokaz w innym miejscu budynku ECFC.

„Jesteśmy około 4,2 metra poniżej poziomu początku naszej inwestycji. Badamy warstwę, która datuje się na XIV-XV wiek. Za mną widoczne są fundamenty budynków, które udało nam się tutaj odsłonić. (…) Cegły są układane w tzw. wątek wendyjski, który jest najstarszym sposobem układania cegieł słowiańskich” – zauważył Mariusz Ciszak, archeolog kierujący badaniami przeprowadzanymi w ramach tej inwestycji.

Ciszak zwrócił uwagę, że ceramika znaleziona w tej warstwie potwierdza datowanie na XIV-XV wiek. Obok odkryto trzy duże paleniska. Możliwe, że są one związane z karczmą, którą pokazują mapy i która została spalona.

„Jednym z budynków, których pozostałości znaleźliśmy na tym terenie, mógł być magazyn. Plomby towarowe wskazują na intensywne kontakty handlowe toruńskiego miasta hanzeatyckiego. Kontakty te obejmowały nie tylko inne miasta Hanzy, ale także miasta Dolnego Śląska. Plomby te są dobrze zachowane i stanowią interesujący materiał do dalszych badań” – podkreślił Ciszak.