Start przyjmowania projektów do Budżetu Obywatelskiego Torunia 2025 zaplanowany na 17 kwietnia 2024

Zaczynając od 17 kwietnia 2024, mieszkańcy Torunia będą mieli możliwość składania propozycji projektów, które mają szansę na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2025 roku. Według informacji przekazanych przez władze miasta, dostępna kwota do wykorzystania przekracza osiem milionów złotych.

Podział finansów przewidzianych w Budżecie Obywatelskim jest następujący: 2 406 000 zł stanowi pulę ogólnomiejską, natomiast 5 614 000 zł to sumaryczna wartość pul lokalnych. Jak podaje Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, projekty dotyczące zieleni są najpopularniejsze wśród zgłaszanych – stanowią one około 40% wszystkich propozycji. Na drugim miejscu znajdują się inicjatywy związane z tematyką rekreacyjno-sportową i aktywnym spędzaniem czasu na świeżym powietrzu, a na trzecim – projekty placów zabaw dla dzieci. Te kategorie razem stanowią ok. ¾ wszystkich zgłoszeń.

Proces składania projektów rozpoczyna się 17 kwietnia 2024 roku, a kończy dokładnie miesiąc później – 17 maja. Wszystkie wnioski, które spełniają wymogi formalne, zostaną opublikowane na stronie internetowej miasta w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu naboru. Następnie nastąpi etap weryfikacji merytorycznej, podczas którego sprawdzane będą m.in. zgodność propozycji z prawem, status własności gruntu, na którym planowane jest działanie, racjonalność wydatku oraz zgodność z obowiązującymi w mieście wieloletnimi programami i planami zagospodarowania przestrzennego.

Wstępne wyniki tej oceny zostaną ogłoszone do 19 sierpnia 2024 r. Potem nastąpi możliwość odwołań, a ostateczna lista projektów, które trafią pod głosowanie, zostanie podana do publicznej wiadomości do 9 września. Głosowanie odbędzie się w terminie od 21 do 30 września 2024 r., natomiast wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do 16 października tego samego roku.