Zwiększona częstotliwość kursowania autobusów na wybranych liniach – informuje MZK

Miejskie Zakłady Komunikacyjne (MZK) przekazały wiadomość, że od dnia następnego zauważalny wzrost częstotliwości kursowania autobusów nastąpi na kilkunastu liniach. Zmienione zostaną harmonogramy jazdy, które są aktualne w dni, kiedy odbywają się lekcje w szkołach.

Autobusy z linii o numerze 30 będą kursować w godzinach pomiędzy 7:00 a 17:00 z częstotliwością około 20 minut. Dzięki temu dojazd do śródmieścia miasta z parkingu Rubinkowo P&R oraz osiedli Bielawy – Grębocin i Rubinkowo będzie znacznie ułatwiony.

Wprowadzone poprawki dotyczą również harmonogramów jazdy oraz ilości przejazdów na liniach o numerach 26, 34 i 40. Częstotliwość kursowania autobusów z tych linii co dwadzieścia minut w godzinach po południowych będzie przedłużona do 17:00. Autobusy będą jeździć co pół godziny do godziny 19:00, a po tej godzinie co 45 minut. Łącznie wprowadzone zostaną dodatkowe 8 kursów.