Problem z nieodpowiednio ulokowanymi latarniami miejskimi na osiedlu Na Skarpie

Więcej niż jedna latarnia miejska znajdująca się na osiedlu Na Skarpie w Toruniu stanowi przeszkodę dla pieszych, szczególnie w pobliżu przejść. Mieszkańcy zwracają uwagę, iż podobne przypadki pojawiają się również w innych częściach miasta. Pytanie pozostaje otwarte – czy władze podejmą działania zmierzające do rozwiązania tego problemu?

Obecność tych latarni utrudnia codzienne korzystanie z dróg i przejść dla pieszych. Sytuację tę zaakcentował jeden z mieszkańców, który uwiecznił na zdjęciu latarnię usytuowaną przy ulicy Kosynierów Kościuszkowskich i opublikował je w social media, dopytując o okoliczności jej umiejscowienia. Według informacji przekazanych przez Agnieszkę Kobus-Pęńsko, rzeczniczkę prasową Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, ostatnie działania w tym zakresie obejmowały jedynie wymianę starych słupów oświetleniowych na nowe, wykonane przez firmę Energa Oświetlenie. W odpowiedzi na ten problem zainterweniował toruński radny Michał Jakubaszek, deklarując podjęcie działań mających na celu zmianę położenia problematycznych latarni.

Jak informuje Michał Jakubaszek, w sprawie niefortunnie umiejscowionej latarni skontaktował się z dyrektorem MZD, Ireneuszem Makowskim. Ten zadeklarował wystosowanie wniosku do firmy Energa, odpowiedzialnej za wymianę latarni i słupów. W efekcie, w ciągu najbliższych miesięcy przewiduje się zmianę lokalizacji tejże latarni, by nie utrudniała ona korzystania z przejścia dla pieszych.

Obecne rozmieszczenie latarni wymaga od pieszych omijania ich, aby skorzystać z przejść. Sytuacja ta jest szczególnie utrudniająca dla osób niepełnosprawnych, rodziców przewożących dzieci w wózkach, a także zwykłych przechodniów.