Stanowisko Prezydenta Torunia dotyczące rzekomego angażowania się w kampanię wyborczą do Sejmu RP

Z uwagi na pojawiające się w mediach doniesienia na temat mojego domniemanego zaangażowania w kampanię wyborczą, chciałbym wyjaśnić, iż moje wypowiedzi dotyczące Adriana Móla, toruńskiego kandydata do parlamentu, były wygłoszone na jego osobiste zapytanie. Odniosłem się w nich jedynie do naszej wspólnej pracy. Adrian Mól pełnił bowiem funkcję mojego zastępcy na stanowisku Prezydenta Torunia, gdzie zajmował się zarządzaniem oraz nadzorowaniem działań podległych mu departamentów urzędu.

Powszechnie jestem znany z utrzymania neutralności politycznej w służbie dla naszego miasta. Wielokrotnie to podkreślałem i dowodem na to są liczne porozumienia programowe, które systematycznie zawieram z reprezentantami praktycznie wszystkich partii politycznych obecnych na toruńskiej scenie politycznej. Do każdego współpracownika, który ma na celu poprawę jakości życia w Toruniu, podchodzę z życzliwością i otwartością. Szczególnie cenię osoby, które doskonale rozumieją kwestie lokalne naszego miasta i potrafią skutecznie reprezentować jego interesy.