Wsparcie dla toruńskich społeczności lokalnych i ich rozwoju

Utrzymując silne powiązania z lokalnymi społecznościami, Gmina Miasta Toruń odgrywa kluczową rolę w promowaniu i wspieraniu tzw. Centrów Aktywności Lokalnej (CAL). Zadaniem tych centrów jest nie tylko pobudzanie aktywności lokalnej społeczności, ale także budowanie poczucia tożsamości i przynależności do określonego miejsca i grupy. Rozmaite instytucje, takie jak domy kultury, szkoły, kluby sąsiedzkie czy organizacje pozarządowe, realizują te cele poprzez różnorodne działania, mające na celu przede wszystkim zaangażowanie mieszkańców w rozwój ich własnej gminy.

Pomiędzy 2020 a 2022 rokiem Gmina Miasta Toruń nawiązała współpracę z ośmioma podmiotami w ramach konkursu „Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych (prowadzenie tzw. Centrów Aktywności Lokalnej)”. Suma przyznanych dotacji wynosiła wtedy 2 835 000 złotych. W bieżącym roku dofinansowanie uzyskało siedem podmiotów, które na swoje działania otrzymały łącznie 895 tysięcy złotych.

Największe wsparcie finansowe otrzymała Fundacja Fabryka UTU prowadząca Domkultury! Na Bydgoskim Przedmieściu. W latach 2020-2022 było to aż 525 tysięcy złotych, zaś w tym roku fundacja otrzymała 190 tysięcy złotych. Instytucja ta, powstała w 2024 roku, jest częścią projektu „Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem partnerstwa jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, natomiast do Partnerów należą m.in. Fundacja Fabryka UTU, pełniąca kluczową rolę w działalności Domukultury! (skierowana głównie do dzieci, młodzieży oraz seniorów), oraz Fundacja Stabilo, oferująca wsparcie dla osób bezrobotnych i prowadząca Ośrodek Aktywizacji Zawodowej.