Spotkanie mieszkańców Torunia z prezydentem: tematy to czystość, bezpieczeństwo i budowa wieżowca

Temat promenady – czy powinna być przeznaczona do spacerów czy parkowania, problematyczne utrzymanie czystości na chodnikach i ulicach, kwestia bezpieczeństwa oraz plany budowy wieżowca na Winnicy – to główne punkty poruszone przez mieszkańców Rubinkowa podczas spotkania z prezydentem Torunia, Michałem Zaleskim i jego zespołem.

Michał Zaleski kontynuuje swoją serię wizyt po osiedlach miasta Torunia razem ze swoim gronem współpracowników. Mimo zmiany lokalizacji spotkań, niektóre zgłoszone problemy są stałe. Jednym z nich jest kwestia utrzymania czystości.

Jarosław Cziczak, reprezentujący Radę Okręgu Rubinkowo, zadał pytanie dotyczące braku realizacji porządków jesiennych. Dopytywał, dlaczego nie zostały usunięte liście, które teraz blokują studzienki. Zdaniem radnego, na Rubinkowie występuje problem niedostatecznej ilości koszy na śmieci i zbyt rzadkiego ich opróżniania – zdaniem Cziczaka, dwa razy w tygodniu to zbyt mało.

Podczas spotkania ponownie poruszono temat plastikowych śmietników, które niedawno zainstalowano na przystankach Miejskiego Zakładu Komunikacji. Mieszkańcy Rubinkowa, podobnie jak uczestnicy wcześniejszego spotkania na Rudaku, wyrazili swoje negatywne zdanie na temat tych pojemników, uznając je za niewłaściwe. Firma, która przez dwadzieścia lat odpowiadała za utrzymanie śmietników na przystankach, została zastąpiona przez nową, tańszą firmę.