Spotkanie branży BPO: oferta Centrum Wsparcia Biznesu

Zapraszamy przedstawicieli sektora BPO na spotkanie, które odbędzie się 4 czerwca 2024 r. w Toruniu, w restauracji Mio Piano. W trakcie tego wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się więcej o korzyściach wynikających z zaangażowania w program „Cała Polska Strefa”. Program ten oferuje szereg możliwości dla firm, w tym możliwość uzyskania zwolnień z podatku dochodowego na nowe inwestycje.

W ramach spotkania zostanie również przedstawiony najnowszy raport od Randstad Polska. Prezentacja ta dostarczy uczestnikom najświeższych informacji o aktualnym stanie branży oraz trendach rynkowych.

Następnie, tematem kolejnego punktu programu będzie rola nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, cyfryzacja oraz automatyzacja, w sektorze usług. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się więcej o tych kwestiach i zrozumieć, jak mogą wpłynąć na ich działalność biznesową.

W kolejnej części spotkania przedstawiciel Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu zaprezentuje swoją aktualną ofertę dla przedsiębiorców. Po serii wystąpień, uczestnicy będą mieli okazję do nawiązania nowych kontaktów biznesowych podczas sesji networkingowej przy kawie.